สมาร์ทคอนโด ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ปัจจุบันเทรนด์ Smart condo กำลังมาแรง ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เทคโนโลยีทันอันสมัยต่าง ๆ จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายเพื่อกำนัลแด่ผู้อยู่อาศัย ที่ได้พิจารณาเลือกสรรความทันสมัยให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ในราคาที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการควบคุมสวิตซ์อัจฉริยะภายในห้องพัก และโปรแกรมปิดล็อคอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถดูแล และตรวจเช็คระบบรักษาความปลอดภัยได้ในระยะไกล

ฉลาดเลือก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

นอกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมแล้ว นวัตกรรมคอนโดล้ำยุคก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น  Eco Condo หรือ Green Condo  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

ECO ย่อมาจาก ECOLOGY หมายถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คอนโดในลักษณะนี้จะคงคอนเซ็ปต์อยู่สบายและเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การออกแบบโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคโดยยึดหลักการประหยัดพลังงาน โดยผสมผสานธรรมชาติเข้ากับการออกแบบ นอกจากจะเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงาน ด้วยหลอดไฟประหยัดพลังงาน หลังคาโปร่งแสง หรือกระจกนิรภัยป้องกันแสงแดด ด้านโครงสร้างอาคารและสุขภัณฑ์ส่วนใหญ่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกในที่อยู่อาศัย ระบบบำบัดน้ำเสีย การคัดแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสระน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยต้นไม้นานาพรรณเพื่อเป็นปอดให้กับชุมชน นอกจากนี้บางโครงการยังเพิ่มแปลงปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และพื้นที่สำหรับจัดประชุม หรือจัดปาร์ตี้แบบปิ้งย่าง ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เพื่อให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนรักธรรมชาติ ซึ่งสร้างความประทับใจและไว้วางใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยไม่น้อยเลยทีเดียว

คุณภาพชีวิตที่ไม่อาจประเมินค่า

แม้เทคโนโลยีจะสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย  ในทางตรงกันข้ามมากไปกว่า ทำเล และราคา คือคุณภาพชีวิตดี ๆ ที่ทุกคนคาดหวัง คุณภาพชีวิตในที่นี้โดยรวมหมายถึง การมีชีวิตที่มีความสุขเป็นที่ตั้ง ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ 4 ประการได้แก่ ร่างกาย จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันที่อยู่อาศัยอันชาญฉลาดหรือ Smart Condo ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งความสุขของชีวิตที่แท้จริง คือ ความรู้สึกพอใจในตนเอง และรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนในสังคม มองโลกแง่ดี มีจิตใจเบิกบาน มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีเสรีภาพภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย